info@pactpeople.nl |+31 (0)85 – 2006770

Fijnmechanische bankwerker

Woensdrecht
3065 – € 3380
Vast dienstverband
MBO 2/3 Richting WTB of Machine Bankwerker
40uur per week

Fijnmechanische bankwerker

Communicatie: Overleggen met de Production Cell Leader over de voortgang, uitvoering en knelpunten van werkzaamheden. Melden van onveilige situaties en milieu-incidenten aan de leidinggevende. Informeren van Productie Engineering over technische problemen en afwijkingen. Ondersteunen van externe deskundigen bij audits en onderzoeken. Overleggen over en melden van knelpunten aan andere productie- en ondersteunende afdelingen. Afstemmen met collega’s over het gebruik van werkplaatsuitrusting. Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift. Bevoegdheden: (De)monteren van componenten volgens goedgekeurde onderhoudsinstructies, bedrijfsprocessen en procedures. Bewerken van componenten volgens goedgekeurde onderhoudsinstructies, bedrijfsprocessen en procedures. Controleren van de uitvoering binnen gestelde kwaliteitsnormen en goedgekeurde onderhoudsvoorschriften. Verantwoordelijkheden: Opleveren van werkzaamheden volgens productieplanning, technische specificaties en kwaliteitseisen. Bewerken van werkstukken binnen tolerantiegrenzen. Tijdig melden van productieverstoringen aan de Production Cell Leader of Production Planner. Zelf behalen en bijhouden van de gestelde eisen behorende bij de bevoegdheden van een Technician Gasturbine. Naleven van kwaliteits-, veiligheid-, gezondheids- en milieuvoorschriften.

Wat bieden wij jou

Wat vragen wij van jou

Wat ga je doen?

Taken: – Uitvoeren van werkzaamheden volgens de gestelde planning. – Lezen van tekeningen en inspectie bevindingen om inzicht te krijgen in maatvoering en werkingsvoorwaarden van componenten. – (De)montage van niet-complexe detailcomponenten volgens goedgekeurde onderhoudsinstructies, bedrijfsprocessen en procedures. – Uitvoeren van fijnmechanische reparaties door middel van boren, slijpen, schuren volgens goedgekeurde onderhoudsinstructies, bedrijfsprocessen en procedures. Repareren van elektrische bekabeling. – Aanbrengen en repareren van diverse soorten coatings en compounds. Repareren van gereedschappen. – Bedienen van diverse werkplaatshulpmiddelen zoals kolomboormachines. Inspecteren van te repareren details met visuele middelen en meetgereedschappen. – Controleren van uitgevoerde werkzaamheden met diverse meetgereedschappen. – Juiste administratieve verwerking van uitgevoerde werkzaamheden. – Trainen en begeleiden van nieuwe medewerkers of cross-trainen van bestaande medewerkers via “on the job training”. – Doen van voorstellen voor en deelnemen aan de uitvoering van verbeterprojecten. – Zorgdragen voor dagelijkse orde, netheid, veiligheid en gezondheids- en milieuaspecten van de eigen werkomgeving. – Uitvoeren van andere werkzaamheden indien dit in het belang van de onderneming is, in overleg met de betrokkene.

Waar ga je werken?

Raising the Standard of Excellence since 1911 With over a century of proven excellence, our client has become an industry leader in MRO services and customized solutions in the aerospace field. Our shared values and learning-based culture inspire our team to exceed their potential and power our customers’ missions worldwide. With on-the-job training, advancement opportunities, and excellent benefits, our client invites you to experience a fulfilling and meaningful career with us.

Contactpersoon Pactpeople.nl

Soliciteer voor deze functie